Disclaimer

Disclaimer

Dit e-mail bericht bevat mogelijk vertrouwelijke of geheime informatie. Indien u dit e-mail bericht onbedoeld ontvangt, verzoeken wij u het bericht uit uw systeem te verwijderen en ons hiervan onmiddellijk, door middel van de optie ‘Reply/ Beantwoorden’, op de hoogte te stellen.
Glashandel Devri Amsterdam B.V. is niet verantwoordelijk voor de complete en correcte overdracht van de informatie in dit e-mail bericht. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele verplichting voor Glashandel Devri Amsterdam B.V. tot stand.

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van GBO van toepassing (meest actuele versie, welke wij u op verzoek toesturen), gedeponeerd onder nummer 21/2019 bij de griffie van de Rechtbank te Amsterdam, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde (inkoop-) voorwaarden.

Handelsregisternummer

KvK te Amsterdam: 33273360